Artykuły

Zastój narządowy w niewydolności serca

Zastój narządowy w niewydolności serca

Ostatnie lata przyniosły duże zmiany w rozumieniu różnych aspektów niewydolności serca (NS). Odkurzono wreszcie dawną koncepcję zastoju żylnego (backward failure), jako jednego z najważniejszych ogniw w genezie objawów, ale także progresji NS.

Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego – jedna tabletka na każdym etapie terapii?

Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego – jedna tabletka na każdym etapie terapii?

W obowiązujących wytycznych kładzie się nacisk na jak najwcześniejsze i najbardziej intensywne rozpoczynanie leczenia nadciśnienia tętniczego w celu szybkiego uzyskania wartości docelowych. Podkreśla się, że szybsze obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości docelowych przekłada się na bardziej wyrażone zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego.