Ciekawe przypadki

Leczenie nadciśnienia tętniczego w praktyce – przypadek z komentarzem
27.02.2018
55-letni mężczyzna ze stwierdzanym od 4 lat nadciśnieniem tętniczym zgłosił się na wizytę kontrolną. Chory obecnie leczony jest walsartanem (160 mg 1 × dziennie).
Czy obecność obturacyjnego bezdechu sennego zmienia wskazania do wszczepienia stymulatora serca? – opis przypadków
24.08.2017
W przedstawionej pracy ukazano dwa różne oblicza bradyarytmii przy stwierdzanym obturacyjnym bezdechu sennym, co warunkowało różnice w dalszym postępowaniu terapeutycznym
Zaniewidzenie połowicze w przebiegu zawału serca z uniesieniem odcinka ST ściany dolnej
18.08.2017
Za pierwotną przyczynę niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego uznano przemijające niedokrwienie mięśnia sercowego powodujące dekompensację hemodynamiczną amplifikowaną współistniejącą miażdżycą tętnic szyjnych.
Możliwości optymalizacji terapii hipotensyjnej w świetle nowych wytycznych PTNT z 2015 roku – przypadki kliniczne
10.11.2015
W prezentowanym artykule przedstawiono dwa przypadki kliniczne, ilustrujące możliwość optymalizacji w codziennej praktyce terapii nadciśnienia tętniczego u chorych nieskutecznie dotychczas leczonych dwoma lub trzema lekami hipotensyjnymi. Postępowanie w omawianych przypadkach zostało oparte o najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2015 r...
Pacjent po epizodzie zatorowości płucnej u lekarza kardiologa w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej
29.01.2015
Pacjenci po epizodzie zatorowości płucnej (ZP) stanowią bardzo różnorodną grupę chorych. Zatorowość płucna jest jedną z manifestacji żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Jej rozwój jest wynikiem współwystępowania czynników sprzyjających stanom zwiększonej krzepliwości krwi związanych z chorym oraz okolicznościami klinicznymi...
Kobieta ciężarna u lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
28.01.2015
Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) występują u 0,2–4% ciężarnych. U kobiet z chorobami serca, śmiertelność matek ocenia się na znacznie wyższą niż w ogólnej populacji ciężarnych. Ryzyko to wydaje się stale rosnąć – w krajach zachodnich choroba serca jest główną przyczyną zgonów matek...
Pacjent po ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca – zasady opieki ambulatoryjnej
28.01.2015
1
Wraz ze wzrostem dostępności inwazyjnych metod leczenia zaburzeń rytmu serca z roku na rok mamy styczność z coraz większą liczbą pacjentów po zabiegach ablacji. Mimo to ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca wciąż jest klasyfikowana jako świadczenie wysokospecjalistyczne, co może stanowić barierę podczas kontynuacji leczenia u lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej lub Podstawowej Opieki Zdrowotnej...
Pacjent po zabiegu przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej
23.01.2015
Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (transcatheter aortic valve implantation, TAVI) stanowi alternatywną, mało inwazyjną metodę leczenia ciężkiej objawowej stenozy aortalnej (aortic stenosis, AS) u pacjentów wysokiego ryzyka operacyjnego. Od końca 2009 r. zabiegowi zostało poddanych w Polsce ok. 1500 chorych w kilkunastu ośrodkach na terenie całego kraju...
Pacjent po infekcyjnym zapaleniu wsierdzia
23.01.2015
Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) stanowi proces zapalny, który obejmuje wsierdzie, dotyczy zastawek serca własnych lub sztucznych, dużych naczyń krwionośnych oraz ciał obcych znajdujących się w sercu (np. elektrod endokawitarnych). Głównymi czynnikami ryzyka są: obecność wad wrodzonych lub nabytych zastawek, obecność sztucznych zastawek, infekcje krwiopochodne, stosowanie narkotyków dożylnych...
Pacjent ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem
21.01.2015
Implantowalny kardiowerter-defibrylator (implantable cardioverter-defibrillator, ICD) to jedno z urządzeń do elektroterapii serca. W skład wszczepionego układu wchodzi generator impulsów (metalowe urządzenie, zwykle wielkości 2 pudełek zapałek, zawierające baterię i układy elektroniczne) i przynajmniej jedna elektroda...
Pacjent ze wszczepionym stymulatorem serca
20.01.2015
Tylko w 2012 r. wszczepiono w Polsce blisko 24,5 tys. stymulatorów serca. Chory ze stymulatorem może znaleźć się pod opieką każdego lekarza, bez względu na specjalizację. Szczególnie istotna jest jednak właściwa współpraca lekarza rodzinnego z kardiologiem, ponieważ to z tą grupą lekarzy najczęściej stykają się chorzy i to oni kierują pacjenta do specjalisty w przypadku podejrzenia nieprawidłowości pracy układu stymulującego serce...
Pacjent z migotaniem przedsionków przyjmujący nowe doustne antykoagulanty
19.01.2015
Migotanie przedsionków (AF) jest jedną z najczęściej występujących arytmii, która obejmuje 1–2% populacji ogólnej. Stanowi niewątpliwie jeden z głównych czynników ryzyka wystąpienia udaru mózgu, który często kończy się zgonem lub niepełnosprawnością...
Pacjent z niewydolnością serca
15.01.2015
Niewydolność serca (NS) można zdefiniować jako zespół typowych objawów podmiotowych i przedmiotowych wynikających z nieprawidłowości budowy i czynności serca, która powoduje niezdolność serca do dostarczania tlenu w ilości pokrywającej zapotrzebowanie metaboliczne tkanek, pomimo prawidłowych ciśnień napełniania...
Pacjent po ostrym zespole wieńcowym leczonym inwazyjnie
13.01.2015
Choroba niedokrwienna serca jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce i wciąż wykazuje tendencję wzrostową. Jest to związane ze znacznym rozpowszechnieniem czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz znamiennym starzeniem się populacji. Liczba osób hospitalizowanych z powodu zawału serca w 2012 r. wynosiła 79,4 tys...
Pacjent po przezskórnej interwencji wieńcowej  z implantacją stentu przyjmujący nowe leki przeciwpłytkowe
12.01.2015
Podwójne leczenie przeciwpłytkowe kwasem acetylosalicylowym (ASA) i klopidogrelem od ponad dekady stanowiło podstawę postępowania w ostrych zespołach wieńcowych (OZW) i nadal jest leczeniem z wyboru u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową leczoną angioplastyką wieńcową z implantacją stentu...