Aktualności

Smartfon-diagnosta

Smartfon-diagnosta

Aplikacja na smartfona może rozpoznawać anemię przez analizę koloru paznokci na zdjęciu – informuje czasopismo „Nature Communications”.

„Nie” dla chińskiego walsartanu

„Nie” dla chińskiego walsartanu

Kontrola European Medicines Agency i organów krajowych wykazała, że firma Zhejiang Huahai nie przestrzegała dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) w wytwarzaniu walsartanu.

Walsartan rakotwórczy, ale nie śmiertelnie groźny

Walsartan rakotwórczy, ale nie śmiertelnie groźny

Eksperci Europejskiej Agencji Leków (EMA) oszacowali już ryzyko nowotworowe wśród pacjentów, którzy przyjmowali leki z zanieczyszczoną substancją czynną. Choć skażenie było duże, nie na tyle znaczące, by zagrozić wszystkim. Błędy produkcyjne w chińskiej fabryce zapewne przełożyły się na kilkaset zachorowań w UE.

Niewielkie urządzenie, które uratowało tysiące osób

Niewielkie urządzenie, które uratowało tysiące osób

Szanse na przeżycie osoby z zatrzymaniem krążenia ponad dwukrotnie wzrastają, jeśli spieszący na pomoc przechodnie mają dostęp do zewnętrznego automatycznego defibrylatora (AED) - informuje czasopismo "Circulation".

Czarny rynek krwi w Wenezueli

Czarny rynek krwi w Wenezueli

Wskutek załamania się wenezuelskiej waluty, przestało w kraju działać 70 proc. publicznych banków krwi - ogłosiła w tym tygodniu organizacja pod nazwą Koalicja w Obronie Prawa do Zdrowia i Życia. W szpitalach coraz częściej powtarza się sytuacja, gdy przy łóżku pacjenta przygotowywanego do operacji pojawia się osoba handlująca krwią i proponuje choremu jej dostarczenie za określoną kwotę.

Pierwszy przeszczep „serca z pudełka”

Pierwszy przeszczep „serca z pudełka”

Serce pobrane od dawcy trzeba przeszczepić najpóźniej w ciągu czterech godzin, ponieważ w dłuższym okresie powstają w nim zmiany uniemożliwiające udaną transplantację. Nowa metoda pozwala przechowywać je od 12. do nawet 24. godzin.

Domowe ciśnieniomierze są niedokładne!

Domowe ciśnieniomierze są niedokładne!

comment 2

Amatorskie urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi aż w 70 proc. przypadków podają wartości ze sporym błędem - twierdzą naukowcy z University of Alberta. Zalecają porównanie wyników domowego aparatu z pomiarami wykonanymi przez lekarza.

Możliwości optymalizacji terapii hipotensyjnej w świetle nowych wytycznych PTNT z 2015 roku – przypadki kliniczne

W prezentowanym artykule przedstawiono dwa przypadki kliniczne, ilustrujące możliwość optymalizacji w codziennej praktyce terapii nadciśnienia tętniczego u chorych nieskutecznie dotychczas leczonych dwoma lub trzema lekami hipotensyjnymi. Postępowanie w omawianych przypadkach zostało oparte o najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2015 r...

Kobieta ciężarna u lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) występują u 0,2–4% ciężarnych. U kobiet z chorobami serca, śmiertelność matek ocenia się na znacznie wyższą niż w ogólnej populacji ciężarnych. Ryzyko to wydaje się stale rosnąć – w krajach zachodnich choroba serca jest główną przyczyną zgonów matek...