Standardy i wytyczne

Nowa strategia leczenia nadciśnienia tętniczego – miejsce spironolaktonu. Wytyczne ESC/ESH 2018
17.12.2018
Nowe europejskie wytyczne wskazały, że preferowanym lekiem czwartego wyboru w terapii nadciśnienia tętniczego powinien być spironolakton.
Beta-adrenolityki – miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESC/ESH 2018
13.12.2018
Leki β-adrenolityczne odznaczają się dużą skutecznością hipotensyjną.
Inhibitor konwertazy angiotensyny w skojarzeniu z antagonistą wapnia – podstawa terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESH/ESC 2018?
12.12.2018
Zaleca się stosowanie terapii skojarzonej za pomocą dwóch leków hipotensyjnych od najwcześniejszych etapów leczenia nadciśnienia tętniczego.
Przerost mięśnia lewej komory – znaczenie oceny w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESC/ESH 2018
11.12.2018
U osób z nadciśnieniem tętniczym wzrasta zawartość zarówno okołonaczyniowej, jak i śródmiąższowej tkanki włóknistej.
Nowe wytyczne ESC/ESH 2018 – ewolucja czy rewolucja w terapii nadciśnienia tętniczego?
10.12.2018
Główny cel leczenia hipotensyjnego to obniżenie ciśnienia tętniczego
Zaburzenia sfery seksualnej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym – jak postępować w praktyce?
23.02.2018
Zaburzenia erekcji u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym występują częściej niż w populacji ogólnej.
Jak w praktyce interpretować nowe europejskie wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych (2016)?
19.02.2018
Najważniejsze jest osiągnięcie docelowego stężenia cholesterolu LDL według kategorii ryzyka.
Postępowanie w przypadku chorób współistniejących z niewydolnością serca
09.02.2016
Stan kliniczny i rokowanie chorych z niewydolnością serca (HF) mogą być pogarszane przez choroby współistniejące. Specyfika przebiegu i terapii tych schorzeń może wpływać zarówno na dobór, jak i na dawkowanie leków w HF...
Diagnostyka obrazowa niewydolności serca
05.01.2016
Niewydolność serca (heart failure, HF) to złożona jednostka chorobowa, której podłożem jest defekt strukturalny lub czynnościowy serca, prowadzący do upośledzenia funkcji serca jako pompy i zmniejszenia perfuzji tkankowej...
Stany nagłe i pilne w nadciśnieniu tętniczym
16.12.2015
Częstość występowania nadciśnienia tętniczego (NT) w ogólnej populacji ocenia się na 30–40%. Na podstawie badania NATPOL 2011 i POLSENIOR szacuje się, że w Polsce ok. 9 mln osób w wieku 18–79 lat i ok. 1 mln po 80. roku życia ma NT...
Oporne nadciśnienie tętnicze – postępowanie zgodne z obowiązującymi wytycznymi
15.12.2015
Na przestrzeni ostatnich kilku lat przedmiotem zainteresowania stało się zagadnienie opornego nadciśnienia tętniczego. Związane jest to z faktem, że oporne nadciśnienie tętnicze nie jest rzadkim problemem klinicznym (metaanaliza badań wskazała, że problem ten dotyczy 13,7% chorych na nadciśnienie tętnicze)...
Antagoniści receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego – optymalny wybór zgodny z wytycznymi oraz oczekiwaniami chorego
18.11.2015
Antagoniści receptora angiotensyny II – sartany – stanowią uznaną, jedną z 5 podstawowych grup leków hipotensyjnych stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego. W szeregu badań klinicznych wykazano, że ta grupa leków nie tylko jest skuteczna hipotensyjnie, ale także dla tej klasy leków wykazano korzyści wyrażające się zmniejszeniem ryzyka sercowo-naczyniowego...
Pacjenci z nabytymi zastawkowymi wadami serca w praktyce ambulatoryjnej – zasady kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Ambulatoryjna opieka nad dorosłymi pacjentami z wrodzonymi wadami serca
23.01.2015
Nabyte zastawkowe wady serca nie występują tak często, jak choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze czy niewydolność serca. Jednak podejmowanie decyzji terapeutycznych jest trudne, ponieważ wady nabyte częściej są rozpoznawane u osób starszych, z chorobami współistniejącymi, a przez to obarczonych wyższym ryzykiem operacyjnym...
Pacjenci leczeni w poradni kardiologicznej – podstawowe zagadnienia
09.01.2015
1
Duże ośrodki kardiologiczne w Polsce zapewniają swoim pacjentom wysokospecjalistyczną opiekę w sprofilowanych poradniach ukierunkowanych na daną jednostkę chorobową, jednak większość chorych trafia do ogólnych poradni kardiologicznych, w których lekarz kardiolog powinien zapewnić opiekę pacjentom z różnorodnymi, często współistniejącymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego...
Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z oddziałem kardiologii
09.01.2015
Prawidłowa współpraca pomiędzy opieką ambulatoryjną a leczeniem szpitalnym jest jednym z podstawowych elementów kompleksowej opieki zdrowotnej. Z jednej strony powinna ona zapewniać swobodny dostęp do usług świadczonych w ramach opieki ambulatoryjnej, a z drugiej w miarę potrzeby umożliwiać hospitalizację, podczas której w pełni powinno się wykorzystać wcześniej zebrane informacje o pacjencie...
Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej
09.01.2015
1
Choroby układu krążenia nazywamy „epidemią” XXI wieku. Obecnie stanowią one w przybliżeniu 46% przyczyn zgonów w Polsce, najczęstszą przyczynę zgonów ogółem i u osób po 65. roku życia, a drugą co do częstości w przedziale wiekowym 25–64 lata. Obserwowane od lat 90. XX wieku wydłużanie życia ludności Polski wiąże się głównie ze spadkiem umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych...
09.01.2015
1
Zasady leczenia cukrzycy w ostrych zespołach wieńcowych i u pacjenta kardiologicznego w okresie okołozabiegowym
24.07.2013
Utrzymujący się od końca XX wieku ogólnoświatowy trend narastającej zapadalności i chorobowości na cukrzycę stanowi ogromny problem zdrowotny i ekonomiczny. Według danych Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (International Diabetes Federation, IDF) w 2011 r. na świecie liczba osób chorujących na cukrzycę wyniosła 366 mln i może ona wzrosnąć do 552 mln w 2030 r....
Anestezjologiczna kwalifikacja do zabiegów operacyjnych u chorych kardiologicznych
24.07.2013
Znieczulenie pacjenta do operacji chirurgicznych jest zawsze związane z potencjalnym ryzykiem wystąpienia powikłań w okresie okołooperacyjnym. Anestezja jest konieczna do przeprowadzenia operacji, jest częścią procesu terapeutycznego i chociaż sama nie ma charakteru leczniczego, to może w zasadniczy sposób wpływać na bezpieczeństwo i komfort pacjenta...
Postępowanie w okresie okołozabiegowym u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych
22.07.2013
Choroby tętnic obwodowych (peripheral artery disease, PAD) są szeroko rozpowszechnione i występują u ponad 12% społeczeństwa, a wedle niektórych szacunków nawet u 20% osób powyżej 70. roku życia oraz u jednej z trzech powyżej 50. roku życia chorujących na cukrzycę. Dlatego prawdopodobieństwo, że osoba wymagająca interwencji chirurgicznej może mieć PAD jest wysokie...
Inne stany kardiologiczne i niekardiologiczne w okresie okołozabiegowym: nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, przewlekła niewydolność serca, wszczepiony układ stymulujący serce lub kardiowerter-defibrylator, otyłość olbrzymia
22.07.2013
Wiele stanów kardiologicznych i niekardiologicznych w okresie okołozabiegowym, w tym nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, przewlekła niewydolność serca, wszczepiony układ stymulujacy serce lub kardiowerter-defibrylator, otyłość olbrzymia, z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych wymagają indywidualnego podejścia do pacjenta oraz dokładnej ocena ryzyka przed-, śród- i pooperacyjnego.