Standardy i wytyczne

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego z zastawkową wadą serca lub po wszczepieniu sztucznej zastawki serca. Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego z zastawkową wadą serca lub po wszczepieniu sztucznej zastawki serca. Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Postępowanie z pacjentem z istotną wadą zastawkową serca czy też sztuczną zastawką przed planowaną operacją niekardiologiczną jest wyzwaniem nie tylko dla internistów i kardiologów, ale również dla anestezjologów i lekarzy specjalizacji zabiegowych, którzy w tym okresie troszczą się o zdrowie pacjenta. W przypadku chorego z ciężką wadą zastawkową tak lekarz, jak i pacjent stają przed koniecznością przeanalizowania potencjalnego ryzyka planowanej operacji niekardiologicznej oraz korzyści, jakie chory może odnieść z proponowanych procedur oraz podjęcia decyzji najkorzystniejszych dla niego...

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego ze stabilną chorobą wieńcową i po przebytym ostrym zespole wieńcowym

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego ze stabilną chorobą wieńcową i po przebytym ostrym zespole wieńcowym

Naturalną konsekwencją starzenia się populacji oraz rozwoju chirurgicznych metod leczenia jest wzrastający odsetek pacjentów starszych i bardziej obciążonych, którzy będą kwalifikowani do różnych procedur zabiegowych. Pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową oraz po przebytych ostrych zespołach wieńcowych (OZW) stanowią tym samym dużą grupę chorych, której przedoperacyjna ocena kardiologiczna należy do zadań każdego klinicysty...

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego po przebytej ostrej zatorowości płucnej i/lub zakrzepicy żył głębokich

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego po przebytej ostrej zatorowości płucnej i/lub zakrzepicy żył głębokich

Opierając się na danych światowych, można przypuszczać, że w Polsce rocznie ok. 55 tys. osób choruje na zakrzepicę żył głębokich (ZŻG), a 35 tys. na zatorowość płucną (ZP). Średnia wieku pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową (ŻChZZ) to ok. 65 lat. Zapadalność na ZP i ZŻG oraz częstość zabiegów rośnie wraz z wiekiem i staje się istotnym problemem w starzejącym się społeczeństwie...

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie okołooperacyjnym

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie okołooperacyjnym

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) obejmuje zakrzepicę żył głębokich (ZŻG) i jej najgroźniejsze powikłanie – zatorowość płucną (ZP). W ZŻG powstają zakrzepy w układzie żył głębokich, najczęściej w kończynach dolnych. Zatorowość płucna to nagłe zamknięcie lub zwężenie tętnicy płucnej lub części jej rozgałęzień przez materiał zatorowy...

Postępowanie w przewlekłym migotaniu przedsionków w codziennej praktyce lekarskiej

Postępowanie w przewlekłym migotaniu przedsionków w codziennej praktyce lekarskiej

Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszą trwałą arytmią w populacji dorosłych. Jego rozpowszechnienie w tej grupie sięga 2% i rośnie z uwagi na starzenie się społeczeństwa. Głównymi przyczynami AF są: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, wady serca, niewydolność serca, nadczynność tarczycy, choroby układu oddechowego, zatorowość płucna...

Ostre zespoły wieńcowe – diagnostyka i leczenie

Ostre zespoły wieńcowe – diagnostyka i leczenie

Określenie „ostry zespół wieńcowy” (OZW) jest rozpoznaniem roboczym i dopiero obserwacja chorego oraz ocena wskaźników nekrotycznych pozwala na postawienia diagnozy końcowej. Przydatne w tym względzie jest wyodrębnienie...