Standardy i wytyczne

Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego z zastawkową wadą serca lub po wszczepieniu sztucznej zastawki serca. Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia
18.07.2013
Postępowanie z pacjentem z istotną wadą zastawkową serca czy też sztuczną zastawką przed planowaną operacją niekardiologiczną jest wyzwaniem nie tylko dla internistów i kardiologów, ale również dla anestezjologów i lekarzy specjalizacji zabiegowych, którzy w tym okresie troszczą się o zdrowie pacjenta. W przypadku chorego z ciężką wadą zastawkową tak lekarz, jak i pacjent stają przed koniecznością przeanalizowania potencjalnego ryzyka planowanej operacji niekardiologicznej oraz korzyści, jakie chory może odnieść z proponowanych procedur oraz podjęcia decyzji najkorzystniejszych dla niego...
Postępowanie w okresie okołozabiegowym u chorego po przebytej ostrej zatorowości płucnej i/lub zakrzepicy żył głębokich
11.07.2013
Opierając się na danych światowych, można przypuszczać, że w Polsce rocznie ok. 55 tys. osób choruje na zakrzepicę żył głębokich (ZŻG), a 35 tys. na zatorowość płucną (ZP). Średnia wieku pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową (ŻChZZ) to ok. 65 lat. Zapadalność na ZP i ZŻG oraz częstość zabiegów rośnie wraz z wiekiem i staje się istotnym problemem w starzejącym się społeczeństwie...
Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie okołooperacyjnym
11.07.2013
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) obejmuje zakrzepicę żył głębokich (ZŻG) i jej najgroźniejsze powikłanie – zatorowość płucną (ZP). W ZŻG powstają zakrzepy w układzie żył głębokich, najczęściej w kończynach dolnych. Zatorowość płucna to nagłe zamknięcie lub zwężenie tętnicy płucnej lub części jej rozgałęzień przez materiał zatorowy...
Postępowanie w przewlekłym migotaniu przedsionków w codziennej praktyce lekarskiej
19.04.2013
Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszą trwałą arytmią w populacji dorosłych. Jego rozpowszechnienie w tej grupie sięga 2% i rośnie z uwagi na starzenie się społeczeństwa. Głównymi przyczynami AF są: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, wady serca, niewydolność serca, nadczynność tarczycy, choroby układu oddechowego, zatorowość płucna...
19.04.2013
Ostre zespoły wieńcowe – diagnostyka i leczenie
17.05.2012
Określenie „ostry zespół wieńcowy” (OZW) jest rozpoznaniem roboczym i dopiero obserwacja chorego oraz ocena wskaźników nekrotycznych pozwala na postawienia diagnozy końcowej. Przydatne w tym względzie jest wyodrębnienie...
17.05.2012