Artykuły

Redukcja nasilonej albuminurii jako cel leczenia u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze

Redukcja nasilonej albuminurii jako cel leczenia u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze

Albuminuria oznacza obecność albumin w moczu. Badania doświadczalne dostarczyły dowodów, że przechodzenie albumin do moczu pierwotnego, stanowiącego ultrafiltrat osocza w prawidłowym kłębuszku nerkowym, wynosi 1-2 g/24h. W warunkach fizjologicznych ściany włośniczek kłębuszkowych, stanowiące barierę filtracyjną dla albumin o bardzo złożonej budowie, nie są dla nich całkowicie nieprzepuszczalne.